Før Operasjonen colostomy

“Få fatt i mest mulig fakta før operasjonen”

Jeg synes det var betryggende å få fatt i informasjon slik at jeg visste hva jeg kunne forvente av å ha en colostomi.

Her er noen vanlige spørsmål som du kanskje vil ha svar på før operasjonen.

Hva er en Colostomi?More info
En colostomi leder tarmen din vekk fra den vanlige veien den tar. Under operasjonen vil tykktarmen (colon) bli ført opp til overflaten av magen for å etablere en stomi (en åpning). Dette innebærer at all avføring og luft vil forlate kroppen ut av stomien.
Hvorfor skal jeg ha en Stomi? More info

Det kan være mange forskjellige årsaker til at du må opereres — kirurgen eller stomisykepleieren vil forklare deg årsaken. Colostomien din kan være permanent eller midlertidig.

Hvordan er Operasjonen? More info

Stomisykepleieren vil forklare deg hvilke deler av tarmen som vil bli påvirket av operasjonen. Colostomier blir vanligvis etablert på to måter:

- Ende-colostomi
Denne blir som regel etablert når en eller flere deler av tykktarmen (colon) og/eller endetarmen (rectum) blir fjernet. Den gjenværende tarmen bringes frem til overflaten av magen for å etablere en stomi. En ende-colostomi kan være midlertidig, Hvis det etableres en ende-colostomi, er dette vanligvis fordi en syk del av tarmen er blitt fjernet, men at det ikke er sikkert å sy tarmen sammen igjen under den samme operasjonen.

- Bøyle-colostomi (midlertidig)
En midlertidig bøye-colostomi blir vanligvis etablert for å beskytte en kirurgisk sammensying av tarmen. Det etableres ved at en bøyle av tykktarmen blir fremlagt til overflaten av magen og åpnet for å danne en stomi.

Øverste figur: Ende-colostomi
Nederste figur: Bøyle-colostomi (midlertidig)
Tykktarmen 1 Colostomi 2 Rectum 3 Anus 4 Stomi 5
Hvor skal stomien være? More info

En colostomi blir oftest lagt på venstre side av kroppen, men noen ganger kan den også legges på høyre side. Før operasjonen vil stomisykepleieren vanligvis markere hvor stomien skal være, som en rettledning for kirurgen.

Den vil plassert slik at du kan se den slik at det blir enkelt for deg å skifte stomiproduktet.

Hvordan vil den se ut og hvordan vil det kjennes ut? More info

Stomien din vil være omtrent som innsiden av munnen, og den vil være myk å ta på. Den vil være rød og fuktig. Stomien vil stå litt ut, som en trakt, på magen din.

Figur: Bøyle-colostomi kort etter operasjonen
Vil det gjøre vondt?More info
Det er ingen følelse i stomien, og den er ikke smertefull. Den er sannsynligvis hoven til å begynne med, og det tar noen uker før størrelsen reduseres. Det vil være små sting rundt kanten av stomien, men de blir vanligvis oppløst og forsvinner.