Før Operasjonen urostmy

“Jeg hadde mange spørsmål før min urostomioperasjon”

Det er helt normalt å være engstelig før operasjonen, men det er mange mennesker som kan hjelpe deg med hvert eneste skritt på veien. Her er noen vanlige spørsmål som du kanskje vil ha svar på før operasjonen.

Hva er en Urostomi?More info
En urostomi er en operasjon som omfatter å lage en avledning slik at urinen kan ledes ut av kroppen din gjennom en liten trakt på magen som kalles en stomi.
Hvorfor skal jeg ha en Urostomi? More info

Det kan være mange forskjellige årsaker til at du må opereres — kirurgen eller stomisykepleieren vil forklare deg årsaken. For mange mennesker gjelder det at urinblæren må fjernes som følge av skade eller sykdom.

Hvordan er Operasjonen? More info

Vanligvis vil kirurgen danne en ‘ileal conduit avledning’ som innebærer å løsne urinlederne fra blæren og sy dem sammen med kort stykke av tynntarmen. Én ende av denne delen av tynntarmen stenges av mens den andre enden vil bli fremlagt til overflaten av magen for å danne en stomi.

Figur: Ileal conduit Nyrer 1 Urinledere 2 Stoma 3
Hvor skal stomien være? More info

En urostomi blir vanligvis plassert på høyre side av kroppen. Før operasjonen vil stomisykepleieren vanligvis markere hvor stomien skal være som en rettledning for kirurgen.

Den vil plassert slik at du kan se den slik at det blir enkelt for deg å skifte stomiproduktet. Det er imidlertid ikke alltid mulig for kirurgen å plassere stomien nøyaktig der stomisykepleieren har merket av på magen din.

Hvordan vil den se ut og hvordan vil det kjennes ut? More info

Stomien din vil være omtrent som innsiden av munnen, og den vil være myk å ta på. Den vil være rød og fuktig. Stomien vil stå litt ut, som en trakt, på magen din.

Vil det gjøre vondt?More info
Det er ingen følelse i stomien, og den er ikke smertefull. Den er sannsynligvis hoven til å begynne med, og det tar noen uker før størrelsen reduseres. Det vil være små sting rundt kanten av stomien, men de blir vanligvis oppløst og forsvinner.